MŠ Sídliště

My jsme školka barevná, školka plná dětí

rajce-net

facebook

Počítadlo přístupů

 

TOPlist

Přihlášení uživateleHome V čem jsme jedineční
 • Má Vaše dítě nějaké speciální potřeby?
 • Špatně vyslovuje, hůře vidí, slyší nebo se obtížně pohybuje, je zdravotně znevýhodněné anebo se Vám jeví nadané, či nadprůměrné vzhledem k jeho věku?

Naše škola poskytuje vzdělávání pro všechny děti předškolního věku. Dokážeme se přizpůsobit potřebám dětí díky vysoce kvalifikovaným pedagogům. Pomůžeme Vám řešit problémy z oblasti speciální a předškolní pedagogiky.

Věnujeme se dětem s vadami řeči, dětem se zdravotním znevýhodněním a dětem s handicapem, dětem nadaným a dětem se sociálním znevýhodněním.

Pomáháme ve vyhledávání a rozvoji nadaných a talentovaných dětí, a to v oblastech: logických i uměleckých.

Naše MŠ již několik let spolupracuje se ZŠ Čtyřlístek v Uherském Hradišti v logicko-matematické soutěži Čmeláka Pepíka. Patronem této soutěže je Univerzita Palackého v Olomouc pod vedením Molnára Josefa, Prof., RNDr., CSc.

Jako jediná MŠ v tomto regionu nabízíme pro děti s těžkou vadou řeči zařazení do speciálního vzdělávacího programu v logopedické třídě. Logopedická péče v naší mateřské škole je na velmi vysoké úrovni. Logopedky zajišťují logopedickou péči i nápravu vad u všech dětí v celé mateřské školce. Děti, které mají menší problémy v  komunikaci, dochází do Logopedického klubíčka. Tyto děti již nemusí navštěvovat jiného klinického logopeda, protože logopedická péče je u nich zajištěna kvalifikovanými odborníky z oboru logopedie.

Náš školní vzdělávací program je zaměřen na folklórní tradice a environmentální výchovu.

Poskytujeme nadstandartní vzdělávání formou školičkových klubíček:

 • logopedické klubíčko pro děti i s menšími vadami řeči,
 • folklórní klubíčko,
 • mažoretky,

Do našeho programu ještě navíc zařazujeme:

 • pravidelné bruslení od začátku listopadu do konce března,
 • pravidelné navštěvování kurzu plavání, vždy jedno pololetí,
 • turistické a cyklistické výlety s rodiči,
 • účastníme se výtvarných a sportovních soutěží,
 • děti z dramatického a folklórního klubíčka pravidelně vítají nové občánky písničkami a básničkami na Městě Uherský Ostroh
 • pravidelně vystupujeme s Ostrožánkem v domově seniorů a na různých kulturních akcích,

Připravujeme:

 • celodenní pobyty na školní zahradě,
 • fotbalové klubíčko

Našim cílem je vytvořit konkurenčně schopnou mateřskou školu, aby dítě, které opustí naši mateřskou školu, bylo připraveno a schopno se účastnit základního vzdělání. Vysoce kvalifikovanou odborností pedagogů v oboru předškolní a speciální pedagogiky redukujeme řečové vady, výchovné a vzdělávací problémy u dětí.

Pedagogové se průběžně vzdělávají a doplňují si nové poznatky z pedagogických, psychologických a speciálně pedagogických věd. Tyto nové poznatky zavádíme do edukačního procesu.