MŠ Sídliště

My jsme školka barevná, školka plná dětí

rajce-net

facebook

Počítadlo přístupů

 

TOPlist

Přihlášení uživateleHome Omlouvání dětí

Odhlašování a přihlašování dětí

 

Způsob omlouvání dětí

(Školní řád Stránka 10 z 25 )

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou, e-mailem, SMS zprávou nebo osobně mateřské škole.

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné telefonicky nebo SMS zprávou do 7:30 stávajícího dne.

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

Omlouvejte:

 

Telefon:    572 591 390

Mobil:      734 339 747

e-mail:     Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

 

třídní e-maily:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

                            Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

                            Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

                            Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript