MŠ Sídliště

My jsme školka barevná, školka plná dětí

rajce-net

facebook

Počítadlo přístupů

 

TOPlist

Přihlášení uživateleProjekty

školní rok 2016/2017

Domestos pro školy

Stejně jako v minulých letech jsme se i letos zapojili do soutěže, kterou vyhlásila společnost Domestos. Cílem celé soutěže je vylepšení školních toalet bez ohledů na finanční prostředky školy. Do soutěže se tudíž může zapojit a plnit aktivity každá škola či školka.

Plnění aktivit

Od 1. 10. do 31. 12. 2016 budeme přibližně každé 3 týdny plnit zadanou aktivitu. Každou aktivitu musíme zdokumentovat a fotografii vložit na web soutěže, kde  můžete také hlasovat (http://www.domestosproskoly.cz/). Celkem budeme plnit 5 soutěžních aktivit, tzn. naší MŠ můžete udělit celkem 5 bodů/ like, za každou aktivitu 1 bod. Stačí se jen zaregistrovat!

Sbírání bodů

Za každou splněnou aktivitu získáme 100 bodů. Další body získáme od Vás, od rodičů, kteří nám přinesete účtenky za nákup produktů značky Domestos do MŠ. Krabice, kam můžete účtenky vhazovat, jsou připravené v obou vchodech MŠ Sídliště. 

10 škol, které získají nejvyšší počet hlasů budou oceněny. V minulých letech jsme byli úspěšní- získali jsme produkty značky Domestos na celý rok zdarma. Snad se nám to podaří i letos!

 

Tajuplná zahrada

Jedná se o osmiměsíční projekt, který vyhlásila TRNKA- Přírodovědecé centrum Uh. Hradiště. Každý měsíc budou děti z Oranžové třídy plnit sadu zadaných úkolů, které vypracujeme a pošleme TRNCE zpět k vyhodnocení. Cílem projektu je přiblížit dětem to, co se děje za okny třídy- na zahradě. Děti podporujeme ve zvídavosti, objevování, experimentování a chápání přírodních zákonitostí. A to vše formou hry.

 

14525168 882133311918029 1276303410027791288 o 14589600 882133035251390 9120518397517316162 o

 Po odevzdání posledních splněných úkolů (v květnu 2017) jsme netrpělivě očekávali tu chvíli, až konečně přišla. Vyhráli jsme!!! Po osmiměsíčním snažení a plnění celkem náročných sestav úkolů, jsme se mohli radovat. Děti za vítězství dostanou od organizátorů projektu hračky a věcné ceny, které upotřebí na zahradě.

  20170525124309027 0001

http://www.trnka.xf.cz/soutez/index.html

Sběr plastových víček, papíru a elektroodpadu

Letos jsme se zapojili do soutěže pro MŠ a ZŠ ve sběru odpadů, kterou vyhlásila společnost REC Group s.r.o. Jedná se o soutěž s ekologickou tématikou, díky níž přiblížíme dětem nutnost péče o naše životní prostředí, nutnost třídění odpadu a proces recyklace.

Soutěž probíhá od 12. září do 30. června 2017.

Školy s nejvyšším množstvím sesbíraného odpadu budou odměněny. Pro vítěze jsou připraveny exkurze v Kovosteelu ve Starém Městě.

  14632960 886482581483102 8094305646267171040 n 2  

Z plastových víček sbíráme:

vicka

PEZ- sportujeme rádi!

pez  

Projekt "Sportujeme rádi!" je celorepubliková výtvarná soutěž pro děti přeškolního věku. Výtvarná soutěž nese téma sport a pohybová aktivita dětí – které mají děti ztvárnit ve svých výtvarných dílech. Smyslem projektu pomoci mateřským školám s edukací rodičů a dětí v oblasti správného pohybu a přínosu sportovních aktivit pro zdravý rozvoj dětí a motivovat děti ke cvičení jako formě zábavy. Vlastní zážitky s pohybem a sportem pak děti promítnou do svých maleb a kreseb.

 

Děti naší MŠ vytvořily koláž svého oblíbeného sportu- jak jinak než fotbalového týmu Ostrožští draci. Všechny výtvarné práce z celé republiky byly vloženy na web pořádající společnosti. Rodiče potom hlasovali o nejlepší výtvor. V soutěži jsme sice nevyhráli, ale stejně jako ve sportu- není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! Každé dítě v MŠ dostalo za účast v soutěži balíček produktů PEZ (sladkosti, obrázky aj.).

 

 

 

 Medvídek Nivea

 

Medvídek NIVEA nivea Projekt zaměřující se na děti předškolního věku, aby byl co nejvíce usnadněn přestup dětí z MŠ do ZŠ. Proto tento projekt zpracovávala Modrá třída. Každý školní rok v projektu obsahuje aktuální nosná témata, ke kterým se váží veškeré materiály.

 

Je členěn do dvou fází (podzim/zima a jaro/léto), které na sebe volně navazují. Soubor materiálů pro pedagoga i děti, tvoří prokomponovaný celek, kde jsou úkoly (ve více vrstvách) metodicky uspořádány a odstupňovány podle obtížnosti.

https://www.nivea.cz/medvidek

nivea nivea nivea

 Tajemný svět ptáků

svět ptáků Děti ze Žluté třídy se zúčastnily výtvarné soutěže "Tajemný svět ptáků" konané v rámci projektu "Ptáci v našich zahradách" ve Zlíně.

Děti dostaly ocenění za kolektivní práci a za odměnu jim byla zaslána pohádková knížka s názvem Pohádková lampička od Františka Nepila.

 

 

 

 

 

školní rok 2015/2016

Fond Sidus

Již několik let spolupracujeme s Fondem Sidus prodejem brožurek pro děti s názvem Lepíci. Lepíci jsou vždy tématicky zaměřeny, obsahují krátké říkanky, seznamují děti s lidským tělem, pohádkovými postavami, lidskými profesemi apod. Lepíci jsou hezky ilustrovaní, obrázky jsou záměrně nedokončené. Děti dotváří obrázky dle vlastní fantazie přiloženými nálepkami. Výtěžek z prodeje Lepíků putoval především na oddělení dětské onkologie.

V posledních letech začal Fond Sidus více pomáhat individuálním pacientům. V květnu 2015 vyzval spolupracující školy k doporučení nemocného nebo postiženého dítěte z našeho okolí, který potřebuje přispět na léčbu, zdravotní pobyt, pomůcky a podobně. Této možnosti naše paní ředitelka ihned využila. Do konce května 2015 poslala žádost o finanční příspěvek na speciální kolo pro rozvoj hrubé motoriky u Jožinka Nábělka.

Začátkem prosince 2015 byla žádost schválena a zakoupeno speciální kolo.

Dlouholetá spolupráce s Fondem Sidus se nám vyplatila! Doufáme, že nás v prodeji Lepíků budete nadále podporovat a přispějeme tak dobré věci.

P1110291 P1110290 Scan1

http://www.fondsidus.cz/tom/6-VYSLEDKY/147-Richard-Nabelek-19-11-2015 

 

Domestos pro školy

 

Sběr PET víček

 

 

školní rok 2014/2015

Plastožrout 2014/2015

Aktuálně se ve školce sbírají a třídí víčka od PET lahví. To je cílem soutěže PLASTOŽROUT 2014/2015. Prosíme tímto širokou veřejnost, aby nás podpořila.Nasbíraná víčka můžete přinést do naší školky nebo do prodejen Ostrožanka, Jednota na křižovatce a na náměstí, prodejny potravin Zdráhalová. Zde jsou připraveny označené krabice, do nichž můžete víčka vhazovat.

Děkujeme.

10440267 588738547924175 7870221357576387003 n 10922436 586960471435316 1612439746223829865 n 10941316 592628567535173 1516927169608993626 n

Rozvojový program logopedické prevence 2015

Cílem MŠ Sídliště je neustálé zvyšování kvality předškolního vzdělávání a odbornosti pedagogických pracovníků. Proto jsme se v letošním školním roce zapojily do projektu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tento projekt byl zaměřen na podporu logopedické prevence u dětí předškolního věku. Zaměřily jsme se na nedostatečné materiální vybavení logopedické pracovny. Maximální požadovaná dotace v tomto projektu činila 40.000,- Kč. Projekt byl úspěšně schválen a byla nám poskytnuta částka 40.000,- Kč. Získané finance budou poskytnuty na moderní pomůcky pro řečovou výchovu dětí předškolního věku.

  10417623 589232761208087 7327719312498721855 n 1450918 589232747874755 1410381714120291545 n 10915289 589232557874774 7378168811191835209 n

Za získané finance z projektu Logopedické podpory jsme v průběhu března a dubna 2015 mohly nakoupit následující pomůcky podporující řečový vývoj dětí předškolního věku. Pomůcky budou sloužit celé MŠ.

klokanův kufr maňásci pohádky od maminky

bzučáky rotavibrátor soubory obrázků

O dalším průběhu projektu Vás budeme dále informovat zde na webových stránkách a na facebooku MŠ Sídliště.

Co se skrývá za vůní medu

Zapojili jsme se do projektu „Co se skrývá za vůní medu“. Vzdáváme úctu naší přírodě tím, že si vážíme práce včeliček. V tomto projektu, který je na úrovni regionu, plníme různé druhy úkolů a zároveň se seznamujeme a dozvídáme o životě včel. Všechno provádíme formou hry.

Hrajeme si na včelky, povídáme si o anatomii včely. Zkoumali jsme jejich zrak, abychom viděli jako včelky. Z papíru a folie jsme si vyrobili speciální brýle. Přes brýle bylo naše viděnírozmazané. Důležitým úkolem v této hře bylo zapojit čich a potom jsme podle čichu vyhledávali různé druhy vůní tak, jak to mají včelky. Touto hrou si děti užily hodně radosti a legrace.

Formou pohádek jsme se seznámili se životem v úlu. Vyrobili jsme si roj včel a ochutnávali jsme včelí produkty. Medem jsme si osladili čaj a namazali jím chleba. Dětem svačinka chutnala a dokázaly povědět, proč je zdravé jíst med.Tímto způsobem děti získávají velké množství poznatků o včelách.

Na projektu budeme pracovat až do konce školního roku a těšíme se na nové zadání úkolů.

1012956 553793531418677 128793511025616553 n 10408522 553792744752089 1152139609927746189 n 10632864 553792334752130 7845189537932996422 n

Domestos

Firma Domestos vyhlásila v srpnu 2014 soutěž o proměnu školních toalet. Protože nám není nevyhovující stav toalet v MŠ lhostejný, začali jsme námi dostupnými prostředky toalety zkrášlovat. Paní učitelky spolu s dětmi postupně plnily zadané úkoly, rodiče poté hlasovali na internetu a sbírali účtenky od zakoupených výrobků značky DOMESTOS. Odměnou naší snahy byla výhra produktů DOMESTOS pro MŠ na celý rok zdarma.

Velký dík patří všem rodičům a prarodičům, kteří se ochotně zapojují do našich soutěží.

productPhoto24b69e934b2e0bbd389e84b11e7d0c89 productPhoto84eed48ab50e83f201a6e075d515b7c4 productPhotof85d5b1a3131dda7e22964e40df91e12

 

sc0050

Zahrada pro objevitele a dobrodruhy

Mateřská škola na Sídlišti dokončila na pozdzim 2014 novou školní zahradu pro děti s názvem „Zahrada pro objevitele a dobrodruhy“. Do tohoto projektu jsme se zapojili, abychom docílili co největšího spojení dětí s přírodou, aby si děti vytvořily lásku k přírodě. Zahrada otevře dětem předškolního věku nové možnosti pro jejich hru, pro jejich nové poznání ze světa přírody, ale nejen to.

Nyní budou mít děti možnost samy zkoumat přírodu. Každá třída mateřské školy má připravený záhon, kde si budou děti sázet rostliny a převezmou zodpovědnost za jejich růst. Budou moci také pozorovat hmyz v tzv. hmyzím domečku. Rozmanitá zákoutí zahrady budou dětem umožňovat samostatné objevování a získávání poznatků. Například domečky a bludiště z vrbových proutků nabídnou dětem samostatnou, organizovanou hru.

V životě všechno souvisí se vším,a tak jestliže budeme společně něco objevovat, budeme se i učit o našem chování, o komunikaci, o vzájemných vztazích,o celé škále sociálního chování. Společná práce nás bude učit nejenom péči o zahradu, ale bude posilovat i dětskou soustředěnost, trpělivost, umění dokončit práci, dávat si cíle. Myslíme si, že toto je důležité pro život, naučit se organizovat svůj den, vybrat si svůj cíl. Je důležité v dětech posilovat složku volních vlastností a složku citovou, umět být samostatný, sám se rozhodovat atd. Kdybychom měli jmenovat, jaká další uplatnění naše zahrada přinese, nebylo by to nakrátko, ale chceme jenom zdůraznit rozvoj představivosti a fantazie jako důležitou součást učení.

Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se rozroste o novou vzdělávací součást na školní zahradě. Naše děti se budou nově učit i na zahradě.

  1982262 447671098697588 101543032 n 10351890 537684613029569 735422329329936023 n 1510898 447671245364240 1213288499 n