Home Historie

 

 

 

Školní kroniky skrývají současníkům nejednu úsměvnou, ale i v jistém směru záviděníhodnou událost. Více z historie školy se dozvíte zde

1889- školní výlet

V červnu v učitelské poradě usnesli se členové sboru učitelského, že má býti pro žactvo pořádán výlet do blízkého lesa, jako se každoročně dějě. i předložen návrh ten sl. místní školní radě ku schválení. Ale MŠR ve svém sezení usnesla se, by výlet školních dítek letos konán nebyl, protože prý není peněz. Upuštěno tedy ode všech příprav na výlet konaných. Sbor učitelský v náhradu za výlet chtěl zařídit dětem jednoduchou vycházku do přírody na půl dne, k čemu by nebylo třeba žádných výloh. Ale rodičové mnohých dítek nebyli s vycházkou spokojeni a přáli sobě míti pěkný výlet jako každoročně se děje, i nabídli se, že výlohy s tím spojené budou krýti. Tož odložen den ku vycházce původně ustanovený a na rychlo výlet zařízen. Příspěvky sebrány soukromě a tolik, že byl výlet hmotně úplně zabezpečen. Konány všechny přípravy a den určen na 13. července 1889. 

  Toho dne odpoledne byl výlet školních dítek školy obecné i školy mateřské z města Uh.Ostrohu do blízkého lesa. Výlet ten nad obyčejně se vydařil. o 2. hodině vyšli žáci od školní budovy s hudbou a práporem a k nim připojovalo se hojně obecenstva, než dorazili do lesa. v lese nastal veselý život. Přednášeny zpěvy 2-3 hlasé, deklamace, hry, prostocviky atd. Mezi tím byly dítky podělovány chlebem a párkami, preclíky a pivem častovány. Rovněž i dítky z mateřské školky za vedení slečny Saurovy svým zpěvem a všelijakým říkáním i rozličnými hrami mile pobavily obecenstvo, jež se nemohlo vynadiviti jich smělosti a dovednosti. K osmé hodině nastoupen zpáteční pochod a u školní budovy školní dítky provolaly císaři a králi slávu a rozešly se. Výlet se vydařil neobyčejně, a tím školní rok ukončen.

 

1905 - výstava žákovských prací

Po ukončení školního roku 16.7. byla uspořádána ve škole výstava učebných pomůcek, výkresů, písemných prací a ženských ručních prací starších žáků škol měšťanských. Výstavu navštívilo mnoho set lidí z Hradiště, Bzence, Veselí. Pracím žáků se dostalo hojné pochvaly a neméně uznání učitelstvu, jeho snaze a přičinlivosti.

 
Banner